Kongrenin ana teması “Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm ve İşletmeler” dir. Ana temalar aşağıda belirtilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

Yönetim ve Organizasyon
Örgütsel Davranış
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Aile, gençlik ve çocuk dostu turizm ve dijitalleşme
Pazarlama
Hizmet Pazarlaması
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama İletişimi
Sosyal Pazarlama
Turizm Pazarlaması
Tüketici Davranışları
Aile, gençlik ve çocuk dostu turizm ve destinasyon geliştirme süreci ve stratejileri
Çocuk Dostu Turizm
Çocuk Dostu Turizm ve Dünya Barışı
Turizm İşletmeleri ve Çocuk (Konaklama, Yeme-içme, Ulaştırma, Animasyon, Seyahat)
Çocuk Dostu Turizm İşletmelerinin Kriterlerinin Belirlenmesi
Çocuk Dostu Otellerde Personel, Sağlık, Kültür, Güvenlik, Etkinlik, Fiziksel Donanım vb.
Çocuk Dostu Otellerde Beslenme
Seyahat ve Turizmde Çocuk Haklarının Yaygınlaştırılması
Çocuk Dostu Turizmde Çocuk Sağlığı ve Güvenliği
Çocuk Dostu Kentler
Çocuk Dostu Müze İşletmeciliği
Turizm Sektöründe Çocuklarla İletişim
Çocuk Hakları ve Turizm
Turizmde Çocuk İstismarının Önlenmesi
Çocuk Dostu Turizm ve STK’lar
Çocuk Dostu Turizmin Geliştirilmesinde Kamu Sorumluluğu
Slogan Kullanımı, Sorumluluk ve Haksız Rekabet
Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm
Ve Diğer İlgili Konular
Gençlik Turizmi
Hostel İşletmeciliği
Gençlik Kampları
Genç Dostu Turizm ve Dünya Barışı
Turizm İşletmeleri ve Gençlik (Konaklama, Yeme ve İçme, Ulaşım, Animasyon, Seyahat)
Gençlik Turizminde Personel, Sağlık, Kültür, Güvenlik, Aktivite, Fiziki Donanım vb.
Gençlik ve Kent Yönetimi
Gençlik Dostu Müze Yönetimi
Turizm Sektöründe Gençlerle İletişim
Gençlik Turizminin Gelişiminde Kamunun ve STK’ların Sorumlulukları
Slogan Kullanımı, Sorumluluk ve Haksız Rekabet
Ve Diğer İlgili Konular
Aile Turizmi
Aile Oteli Konsepti
Aile Dostu Turizm ve Dünya Barışı
Turizm İşletmeleri ve Aile (Konaklama, Yeme-İçme, Ulaşım, Animasyon, Seyahat)
Aile Turizminde Personel, Sağlık, Kültür, Güvenlik, Aktivite, Fiziki Donanım vb.
Aile Dostu Şehirler
Aile Dostu Müze Yönetimi
Turizm Sektöründe Ailelerle İletişim
İnsan Hakları ve Turizm
Aile Turizminin Gelişmesinde Kamunun ve STK’ların Sorumlulukları
Slogan Kullanımı, Sorumluluk ve Haksız Rekabet
Ve Diğer İlgili Konular
Turizm Eğitiminde Sektör Okul İşbirliği
Turizm İşletmelerinde Staj
Turizm İşletmelerinde Mesleki Eğitim
Diğer Konular
Turizm İşletmelerinde Genç Çalışanlar için Çalışma Şartları
Turizm İşletmeleri ve Çocuk İşçi
Aile, gençlik ve çocuk dostu turizm ve duygusal emek
Aile, gençlik ve çocuk dostu turizm ve döngüsel ekonomi
Aile, gençlik ve çocuk dostu turizm ve yaratıcılık/inovasyon
Aile, gençlik ve çocuk dostu turizm ve toplumsal cinsiyet