Önemli Tarihler 2022
Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi 25 Şubat 2022
Özet Bildirilerin Kabul Duyurusu 15 Mart 2022
Kayıt Ücretleri İçin Son Tarih 15 Nisan 2022
Bildirinin Tam Metninin Gönderilmesi 29 Nisan 2022
Tam Metinlerin Hakemlere Gönderilmesi 13 Mayıs 2022
Hakemlerden Gelen Düzeltmelerin Yazarlara Gönderilmesi 18 Mayıs 2022
Kayıt İçin Son Tarih 20 Mayıs 2022
Özet Kitabın Yayımlanması 27 Mayıs 2022
Kongre Tarihleri 1-3 Haziran 2022
Revize Edilmiş Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi 24 Haziran 2022
Tam Metin Kitabının Yayımlanması 7 Temmuz 2022