Önemli Tarihler 2022
Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi 17 Ocak 2022
Özet Bildirilerin Kabul Duyurusu 4 Şubat 2022
Kayıt Ücretleri İçin Son Tarih 18 Şubat 2022
Bildirinin Tam Metninin Gönderilmesi 17 Mart 2022
Tam Metinlerin Hakemlere Gönderilmesi 21 Mart 2022
Hakemlerden Gelen Düzeltmelerin Yazarlara Gönderilmesi 4 Nisan 2022
Kayıt İçin Son Tarih 15 Nisan 2022
Özet Kitabın Yayımlanması 20 Nisan 2022
Kongre Tarihleri 27-29 Nisan 2022
Revize Edilmiş Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi 12 Mayıs 2022
Tam Metin Kitabının Yayımlanması 30 Mayıs 2022