3üncü Uluslararası Aile, Gençlik Ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi

Kıymetli Meslektaşlarım,

İlk ikisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 25-28 Nisan 2018 ve 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenmiş olan Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongrelerine 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle ara verme kararı almış idik. Üçüncü kongremizi 2021 yılı 23-25 Haziran günlerinde İstanbul Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapmaya karar verdik.

Bilvesile konunun önemini dikkate alarak devam kararında büyük katkıları olan Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn. R. Engin Özmen, Rektör Prof. Dr. Sn. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sn. Baki Aksu, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selahattin Kuru’ya şükranlarımı sunmak isterim.

Bu yıl kongremizin kapsamını biraz daha genişleterek Aile ve Gençlik Turizmi konularını da kapsam içerisine almaya karar verdik. Tur operatörlerinin ve konaklama işletmelerinin kendilerini giderek artan oranlarda “Aile Oteli”, “Çocuk Dostu Otel” ve benzeri etiketlerle pazarlamaya başlamaları üzerine konunun işletme/pazarlama boyutlarının da daha geniş ölçüde irdelenmesi gerektiğini düşündük.

Kongremizde, “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun donanıma sahip işletmelerin özel bir işaret ile ödüllendirilmeleri çalışmaları yine özel bir vurgu noktasını oluşturacaktır.

Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz kongremizde siz değerli akademisyenlerimizi, turizm, işletme ve ekonomi alanlarının değerli teorisyenleri, önderleri ve uygulamacılarını aramızda görmek bizlere hem onur hem de büyük güç verecektir.

Bu kongre ile Dünya barışının temellerini oluşturacak, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesi, turizmde aile güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve çocuğa yönelik şiddet ve sömürünün önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması; aile ve çocuk kavramlarının ticari istismarının engellenmesi ve bilimsel çalışmaların önünün açılması amaçlanmaktadır.

Kongremizi yapacağımız, asırlar boyu birçok medeniyete kucak açmış, eşsiz doğası, tarihi yapıları ve kültürel zenginliği ile Dünya İncisi İstanbul’umuzda sizleri ağırlamayı çok isterdik ancak bu yıl pandemi koşulları nedeniyle kongremizi online olarak düzenlemeye karar verdik. Gelecek kongremizde İstanbul’da buluşabilmeyi umuyoruz.

Bununla birlikte kongrede sunulan tam metin bildirilerden seçilmiş olanları, yazarların istekleri ve çift kör hakem değerlendirmesi sonucunda uygun olursa, ULAKBİM TR Dizin alan endeksi veri tabanında taranan hakemli Beykoz Akademi Dergisinin özel sayısında da yayınlanabilecektir.

Tüm katkılarınız için peşin teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. H. Suavi AHIPAŞAOĞLU (Beykoz Üniversitesi Öğr.Üyesi)

Kongre Başkanı