Açılış Konuşmacıları

Prof. Dr. Bodil Stilling Blichfeldt

Doç. Dr. Muhammet Kesgin

Prof. Dr. Heike Schänzel

Kıymetli Meslektaşlarım, Akademisyenler, Meslek Profesyonelleri,

2022 yılında 4. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongremizi 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlemeye karar verdik.

Konunun önemini dikkate alarak devam kararında büyük katkıları olan Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn. R. Engin Özmen, Rektör Prof. Dr. Sn. Mehmet Durman, Rektör Yardımcısı ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sn. Baki Aksu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kuru’ ya şükranlarımı sunmak isterim.

Tur operatörlerinin ve konaklama işletmelerinin kendilerini giderek artan oranlarda “Aile Oteli”, “Çocuk Dostu Otel” ve benzeri etiketlerle pazarlamaya başlamaları üzerine konunun işletme/pazarlama boyutlarının da daha geniş ölçüde irdelenmesi gerektiğini düşündük.

Kongremizde, “Çocuk Dostu Turizm İşletmesi” kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun donanıma sahip işletmelerin özel bir işaret ile ödüllendirilmeleri çalışmaları yine özel bir vurgu noktasını oluşturacaktır.

Katılımın giderek artan kongremizde siz değerli akademisyenlerimizi, turizm, işletme ve ekonomi alanlarının değerli teorisyenleri, önderleri ve uygulamacılarını aramızda görmek bizlere hem onur hem de büyük güç verecektir.

Bu kongre ile Dünya barışının temellerini oluşturacak, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesi, turizmde aile güvenliğinin sağlanması, gençlerin korunması ve çocuğa yönelik şiddet ve sömürünün önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması; aile ve çocuk kavramlarının ticari istismarının engellenmesi ve bilimsel çalışmaların önünün açılması amaçlanmaktadır.

Kongremizi yapacağımız, asırlar boyu birçok medeniyete kucak açmış, eşsiz doğası, tarihi yapıları ve kültürel zenginliği ile Dünya İncisi İstanbulumuzda sizleri ağırlamayı çok isterdik ancak bu yıl da pandemi koşulları nedeniyle kongremizi online olarak düzenlemeye karar verdik. Gelecek kongremizde İstanbul’da buluşabilmeyi umuyoruz.

Tüm katkılarınız için peşin teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

Prof. Dr. H. Suavi AHIPAŞAOĞLU (Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Kongre Başkanı